Category Archives: Đức – Ukraine

Đối mặt với sinh tử thì phải mạnh mẽ

Nguyễn Ngọc Chu Đại sứ Andriy Melnyk: “Một khi sự việc liên quan đến sự sống hay cái chết, đến sự tồn vong của đất nước tôi, thì tôi bất cần phải chọn lựa ngôn từ như thế nào”! 1. … Continue reading

Posted in Nga xâm lược Ukraine, Đức - Ukraine | Leave a comment