Category Archives: Chế độ độc tài

Quy hoạch Paris đã truyền cảm hứng cho các chế độ độc tài như thế nào

Bóng tối ở Kinh đô Ánh sáng. Nguyễn Đại Nam  Những đại lộ lớn, dài là điểm đặc trưng của Paris sau khi được quy hoạch lại vào thế kỷ 19. Ảnh: Alamy/ The Guardian. Hai phạm trù đô thị … Continue reading

Posted in Chế độ độc tài, Quy hoạch đô thị | Leave a comment