Category Archives: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trọng chứng hay trọng cung?

Hoài Nguyễn (VNTB) – Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành, thì thay vì phân biệt khác nhau, nhà làm luật đã đánh đồng trộn lẫn “chứng cứ” với “lời khai” khi quy định lời … Continue reading

Posted in luật pháp, Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Leave a comment