Category Archives: Hội Nhà báo độc lập

Báo giấy “Việt Nam thời báo” ra mắt bạn đọc

Quang Nguyên 10.09.2021 6:31 Ngày 11 tháng 9/2021 tờ báo giấy Việt Nam Thời Báo, thuộc Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam chính thức phát hành tại Hoa Kỳ, bản in sẽ được chuyển đến một số quốc gia … Continue reading

Posted in Hội Nhà báo độc lập, Việt Nam thời báo | Leave a comment

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam: tại sao không?

Lê Tự Do 21.3.2021 “Công dân được làm những gì pháp luật không cấm” Chương 2, điều 25 trong Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, viết: “Công dân có quyền tự do … Continue reading

Posted in Hội Nhà báo độc lập, Tự do ngôn luận | Leave a comment