Category Archives: Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

Có nên bắn hết những kẻ là tác giả đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông?

Nguyễn Ngọc Chu 1. Đắt vượt ngoài mọi sự tưởng tượng Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông dài 13,1 km có giá là 891,92 triệu USD. Bình quân 45 184 732 USD/km. Sự đắt đỏ có lẽ … Continue reading

Posted in Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông | Leave a comment