Category Archives: Quan chức Việt Nam

So sánh đểu!

Mai Bá Kiếm 

Posted in giao thông, Ngụy biện, Quan chức Việt Nam | Leave a comment

Về một cựu bộ trưởng không được [cho] từ chức

Nguyễn Hồng Lam Trước giao thừa Tết Dương lịch 31/12/2016, tôi có viết bài: “Cần cách chức, không cho phép Bộ trưởng từ chức”. Bộ trưởng mà tôi đề cập, để kịch liệt phản đối là ông Trần Tuấn Anh – Bộ … Continue reading

Posted in Môi Trường, Quan chức Việt Nam, tham nhũng | Leave a comment