Category Archives: Tết Trồng cây

Vài điều về Tết Trồng cây

Nguyễn Đình Cống Nên phân biệt giữa việc “trồng cây”, là một hoạt động với “tết trồng cây” là một phong trào. Hoạt động nhằm đến hiệu quả thực tế còn phong trào chủ yếu để báo cáo thành tích. Trong … Continue reading

Posted in Tết Trồng cây | Leave a comment