Category Archives: Đặt tên đường

Chữ quốc ngữ và 12 ‘tông đồ’ của phi nhân, phản khoa học

Trân Văn Giáo sĩ Alexandre de Rhodes. Bão lại nổi lên trên mạng xã hội sau khi thành phố Đà Nẵng thông báo, chưa lấy tên hai linh mục Công giáo là Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes đặt … Continue reading

Posted in Alexandre de Rhodes, Chữ quốc ngữ, Đặt tên đường | Leave a comment