Category Archives: Nhân sự Đại hội Đảng

Những thách thức khi chuyển giao quyền lực

Nguyễn Quang Dy Chuyển giao quyền lực là tất yếu nhưng không bao giờ dễ dàng, ở bất cứ nước nào. Việt Nam không phải ngoại lệ. Đại hội 13 đã kết thúc và bầu được một ban lãnh đạo … Continue reading

Posted in Nhân sự Đại hội Đảng, Đại hội Đảng, Đại hội Đảng XIII | Leave a comment

Lời nhắn gửi trước Tết Tân Sửu

Lưu Trọng Văn 1. Lẽ công bằng Đến thăm Giáo sư Tương Lai, nguyên thành viên tổ Tư vấn của Chính phủ, người có quan hệ thân thiết với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, gã nhận được nhiều chia sẻ … Continue reading

Posted in Nhân sự Đại hội Đảng, đại biểu quốc hội | Leave a comment