Category Archives: Lễ tang Nguyễn Trọng Vĩnh

VÒNG HOA “MỒ CÔI”

Võ Văn Tạo Vòng hoa của trang Bauxite Việt Nam kính viếng Tướng quân trung kiên Nguyễn Trọng Vĩnh, tại Nhà tang lễ quốc gia sáng 2/1/2020, bị an ninh lén lút thay banron, chỉ thấy chình ình 2 chữ … Continue reading

Posted in Lễ tang Nguyễn Trọng Vĩnh | Leave a comment