Category Archives: Thể chế và lòng dân

Góp ý về tham nhũng, bất bình đẳng và lòng tin vào thể chế chính trị

TS Phạm Đình Bá Bài viết của TS có câu nhận định: “chế độ bị coi là tham nhũng và ngay cả khi bất bình đẳng đang gia tăng, có thể sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân. … Continue reading

Posted in tham nhũng, Thể chế và lòng dân | Leave a comment