Category Archives: Khiếu kiện đất đai

Đặng Hùng Võ: Phải định nghĩa “Sở hữu toàn dân về đất đai” trước khi sửa đổi Luật đất đai

Diễm Thi, RFA 2021-07-21 Người dân ngoại thành Hà Nội lên Quốc hội khiếu kiện về đất đai vào tháng 8 năm 2012. AFP Diễm Thi: Thưa tiến sĩ, Luật Đất đai từng được điều chỉnh nhiều lần trong quá … Continue reading

Posted in Khiếu kiện đất đai, luật đất đai | Leave a comment