Category Archives: Cải cách tư pháp

Tuyên bố của CLB Lê Hiếu Đằng về cải cách tư pháp và chính sách sở hữu đất đai

CLB Lê Hiếu Đằng Kính gửi Quốc hội khóa XIV nước CHXHXN Việt Nam! Quốc hội Việt Nam đang làm việc để chuẩn bị nhân sự lãnh đạo nhà nước cho nhiệm kỳ mới mặc dù chưa kịp bầu Quốc … Continue reading

Posted in Cải cách tư pháp, Sở hữu đất đai | Leave a comment

Cải cách tư pháp và vụ án Đồng Tâm

Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) 2020-09-05 Một vụ án thuần túy ban đầu là dân sự, lại bị đẩy tới hình sự, và cuối cùng như thể “chính trị”. Dù chính quyền này không chịu công nhận tính chất “chính … Continue reading

Posted in Cải cách tư pháp, Vụ án Đồng Tâm | Leave a comment