Category Archives: Phát triển

Phần lớn châu Á đang già đi trước khi giàu có

Cù Tuấn biên dịch phân tích xã hội, kinh tế của The Economist Tóm tắt: Ngay cả các nước nghèo cũng phải bắt đầu lập kế hoạch cho dân số già. Sự gia tăng dân số trong độ tuổi lao động của … Continue reading

Posted in Già hoá dân số, kinh tế, Phát triển | Leave a comment

Nobel và ô tô

Thái Hạo Hôm qua, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, có tus đặt câu hỏi: “Nhà văn Việt Nam nào sẽ trở thành ứng cử viên giải Nobel?”, nhằm thăm dò sự đề cử … Continue reading

Posted in Phát triển | Leave a comment

Thế giới đã thay đổi, Việt Nam phải thay đổi

GS.TSKH Nguyễn Mại Dịch bệnh COVID-19 đã làm thay đổi cách vận hành của thế giới. Thế giới đã thay đổi, Việt Nam cũng phải thay đổi để thích ứng với bối cảnh mới, hướng đến mục tiêu tăng trưởng … Continue reading

Posted in Phát triển | Leave a comment

Nghịch lý phát triển của Việt Nam

Nguyễn Quang Dy “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do mình, ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta”. (Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, 25/12/2019). Phát triển là … Continue reading

Posted in Phát triển | Leave a comment

Vài suy nghĩ khi đọc sách “Tại sao các quốc gia thất bại”

Nguyễn Đình Cống Sách kết luận rằng: Các quốc gia thất bại do THỂ CHẾ. Thể chế do con người tạo ra, mà trong phần lớn trường hợp (nếu không phải là tất cả) chỉ do một người đề xuất … Continue reading

Posted in Nâng cao dân trí, Phát triển | Leave a comment

Trao đổi về sách “Tại sao các quốc gia thất bại”

Nguyễn Đình Cống Sách Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại (TSCQGTB) là một công trình nghiên cứu rất có giá trị của hai nhà khoa học danh tiếng người Mỹ: Daron Acemoglu và Jame A. Robinson. Các ông đã … Continue reading

Posted in Nâng cao dân trí, Phát triển | Leave a comment

Nâng cao dân trí – Giới thiệu tóm tắt sách “Tại sao các quốc gia thất bại” (Đoạn 5)

Nguyễn Đình Cống Lý thuyết do hai kinh tế gia hàng đầu Daron Acemoglu và Jemes A. Robinson đề xuất trong cuốn sách nổi tiếng Tại sao các quốc gia thất bại (Why Nations Fail) (hai bản dịch khác nhau … Continue reading

Posted in Dân trí, Phát triển | Leave a comment