Category Archives: Luật sư và Tòa án CS

Kiến nghị bảo vệ quyền hành nghề luật sư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020 ĐƠN KIẾN NGHỊ (Đề nghị có biện pháp bảo vệ quyền hành nghề luật sư) Kính … Continue reading

Posted in Luật sư và Tòa án CS | Leave a comment

Những câu hỏi phía sau vụ án oan Hồ Duy Hải

Nguyễn Ngọc Chu DƯỚI CHÂN TƯỢNG THẦN CÔNG LÝ Một phiên Giám đốc thẩm hiếm hoi diễn ra tại TAND tối cao. Do chính Ngài Chánh án làm Chủ tọa, để xem xét lại những bất thường và khuất tất … Continue reading

Posted in án oan, Luật sư và Tòa án CS, Tử tù Hồ Duy Hải | Leave a comment