Category Archives: lương hưu

Lại bàn về lương hưu

Nguyễn Đình Cống Nhân Quốc hội thảo luận về lao động và nghỉ hưu, tôi lại bàn một chút về lương hưu. Lại bàn, vì vào tháng 10 năm 2014 tôi đã viết thư gửi Quộc hội về việc này. … Continue reading

Posted in lương hưu | Leave a comment