Category Archives: Tố tụng

Án tù 9 năm và 3 năm

Lưu Trọng Văn Vụ án Trần Hùng rồi sẽ còn là dấu ấn khó xoá, khó phai mờ trong lịch sử tố tụng VN. Và vụ án Chu Ngọc Anh cũng vậy.

Posted in Lưu Trọng Văn, Tố tụng, Tư pháp | Leave a comment