Category Archives: Cúng dường

Cúng dường và thói đạo đức giả

Thái Hạo  Phật giáo hiện nay ở Việt Nam đa số là theo Tịnh Độ, mà Tịnh Độ thì có lẽ ít ai không lấy Hòa thượng Tịnh Không làm thầy, coi như một bậc cao tăng thạc đức. Vậy hãy xem … Continue reading

Posted in Cúng dường, Phật giáo dưới chế độ cộng sản, Phật tử, Phóng sinh | Leave a comment

“Sư”, “Đại chúng” và “Phóng sinh”

Mạc Văn Trang “Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn Cho nên quân nó dễ làm quan” (Tản Đà, 1928) Xin phép chép theo Cụ Tản Đà: Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn Cho nên quân nó dễ làm … Continue reading

Posted in Cúng dường, Phật giáo dưới chế độ cộng sản, Phật tử, Phóng sanh | Leave a comment