Category Archives: Covid-19 và người nghèo

Người nghèo Việt Nam ‘bội thu’ tiền an sinh từ Chính phủ

Lynn Huỳnh Bộ Lao động, thương binh và xã hội vừa có đề xuất sẽ hỗ trợ an sinh bước đầu cho người nghèo, với kinh phí ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ lao động mất … Continue reading

Posted in Covid-19 và người nghèo | Leave a comment