Category Archives: Kẻ thù truyền kiếp

Ngày 12 tháng 7- Kỷ niệm 37 năm trận đánh chiếm cao điểm 772 bi hùng lịch sử 12/7/1984

Nguyễn Ngọc Chu Từ tháng 4/1984 đến tháng 5/1989, Trung Quốc lần lượt điều hơn 50 vạn quân của 8 trong 10 đại quân khu đến đánh chiếm Vị Xuyên (Hà Giang). Mục đích của Trung Quốc là đưa đường … Continue reading

Posted in Cao điểm 772, Chiến tranh biên giới, Kẻ thù truyền kiếp | Leave a comment

Thông điệp về Sinh lộ và Tử lộ

(Hưởng ứng Lời kêu gọi chống Trung quốc xâm lược) Hà Sĩ Phu Lời kêu gọi chống Trung quốc xâm lược (gọi tắt là kêu gọi Thoát Trung) là bước đầu gửi thông điệp gửi tới ĐCS Trung quốc, ĐCSVN … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Kẻ thù truyền kiếp, Mặt thật cộng sản | Leave a comment