Category Archives: Hoàng Ngọc Hiến

Hoàng Ngọc Hiến – Cái nước mình nó thế

Phạm Thị Hoài và Trương Hồng Quang thực hiện Sinh thời, nhà nghiên cứu và giảng dạy văn học Hoàng Ngọc Hiến là một trong những trí thức phê phán giàu ảnh hưởng tại Việt Nam. Ông nổi tiếng với … Continue reading

Posted in Hoàng Ngọc Hiến, Văn học Việt Nam | Leave a comment