Category Archives: Cao điểm 772

Ngày 12 tháng 7- Kỷ niệm 37 năm trận đánh chiếm cao điểm 772 bi hùng lịch sử 12/7/1984

Nguyễn Ngọc Chu Từ tháng 4/1984 đến tháng 5/1989, Trung Quốc lần lượt điều hơn 50 vạn quân của 8 trong 10 đại quân khu đến đánh chiếm Vị Xuyên (Hà Giang). Mục đích của Trung Quốc là đưa đường … Continue reading

Posted in Cao điểm 772, Chiến tranh biên giới, Kẻ thù truyền kiếp | Leave a comment