Category Archives: Dữ liệu

Dữ liệu mở và câu chuyện bảo vệ những dữ liệu không thể mở

Lưu Minh Sang (*) – Nguyễn Ái Nhi (**) (KTSG) – Mở kho dữ liệu của Chính phủ mang lại hàng loạt lợi ích cho cộng đồng nhưng cũng kéo theo những lo ngại rất lớn về vấn đề rò … Continue reading

Posted in Dữ liệu | Leave a comment