Category Archives: Phan Thúy Hà

Anh là một con người của văn học(*)

Phan Thúy Hà 3-6-2024 Nguyễn Bạt Viết được “Bên thắng cuộc”, tôi nghĩ HĐ thừa hiểu “bên thắng cuộc” là thế nào ? Vậy mà HĐ lại bị bắt không phải vì sách “ Bên thắng cuộc“? Mà có lẽ … Continue reading

Posted in Huy Đức, Phan Thúy Hà, tù nhân lương tâm | Leave a comment