Category Archives: Giải thưởng Sakharov

Tầm vóc

Thục-Quyên Ngày 15.12.2021 vừa qua, cô sinh viên 20 tuổi Daria Navalnaya, con gái của Alexei Navalny, đã đến Strasbourg nhận Giải thưởng Sakharov của Nghị viện Âu châu thay cho người cha đang bị cầm tù của mình. Cùng … Continue reading

Posted in Giải thưởng Sakharov, Nhân Quyền | Leave a comment