Category Archives: Nguyễn Thiếp

Kiến nghị tổ chức kỷ niệm 300 năm năm sinh danh nhân Nguyễn Thiếp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————— California, Hoa Kỳ 29/8/2023 KIẾN NGHỊ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 300 NĂM NĂM SINH NGUYỄN THIẾP, VINH DANH NGUYỄN THIẾP “ANH HÙNG DÂN … Continue reading

Posted in cù huy hà vũ, Danh nhân văn hóa, Nguyễn Thiếp | Leave a comment