Category Archives: Dư luận viên của đảng

Đôi điều suy nghĩ về các bất lợi khi phải sử dụng dư luận viên

Nguyễn Ngọc Chu 1. Việc gì cũng phải tinh nhuệ. Phải xây dựng đội ngũ lý luận của chính quyền tuy ít về con số nhưng tinh nhuệ về kiến thức – bao gồm những người thông tuệ, có đủ … Continue reading

Posted in Dư luận viên của đảng | Leave a comment