Category Archives: Trí thức miền Nam sau 1975

Một nén nhang kính viếng Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Kim Báu

Đinh Kim Phúc Câu hỏi cuối cùng của một người yêu nước Huỳnh Kim Báu cùng năm sinh với Nguyễn Phú Trọng. Mấy tháng trước ông hẹn gã ăn cơm ở Tân Định. Gã nghĩ chắc phải có gì hệ … Continue reading

Posted in Trí thức miền Nam sau 1975 | Leave a comment