Category Archives: Khủng hoảng kinh tế

Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: đi tìm nguyên nhân khoảng cách giàu nghèo trong xã hội (Bài 5)

Đoàn Hưng Quốc Kinh tế gia gốc Á Châu Richard Koo trong quyển Mặt trái của kinh tế vĩ mô và tương lai của Toàn cầu hóa (The Other Half of Macroeconomics and the Fate of Globalization) nhận xét rằng … Continue reading

Posted in Khủng hoảng kinh tế, Kinh tế thế giới | Leave a comment

Từ ‘đồng cam cộng khổ’ đến ‘hốt cú chót’ đường sắt cao tốc $58 tỷ

Phạm Chí Dũng Có thể tìm không mấy khó khăn những hình ảnh sinh động về rất nhiều những chàng, không phải là Donkixot mà là Xuân Tóc Đỏ của thời đại này, nhằm minh họa cho tiếng cười tiễn … Continue reading

Posted in Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng thể chế | Leave a comment