Category Archives: Hội chứng tượng đài

Có cần không một tượng đài

Trần Tố Nga Đọc trên báo Thanh Hóa tin vào quý ba năm 2021, Thanh Hóa sẽ dựng một tượng đài kỷ niệm người miền Nam tập kết trên bến Sầm Sơn những năm 1954, 1955 với kinh phí xây … Continue reading

Posted in CS Việt Nam, Hội chứng tượng đài | Leave a comment