Category Archives: Nguyễn Mạnh Tường

Ba giờ với Luật sư Nguyễn Mạnh Tường

Hòa Khánh (Quê Mẹ) Ông là một trong những trí thức tinh hoa của nước Việt, trí tuệ và khí phách thật tuyệt vời. Trên Blog KD/KD của mình từng đăng bài viết về ông của bác Nguyễn Khắc Mai, … Continue reading

Posted in Nguyễn Mạnh Tường, Trí thức trong thể chế CS | Leave a comment