Category Archives: Rửa tiền

Vì sao Việt Nam bị xem là nước đứng đầu thế giới về dòng tiền phi pháp?

Minh Quân Sau khi trở thành ‘quốc gia hạnh phúc thứ 4 trên thế giới’ nhờ vào cách tính điểm ‘trên trời’ của vài tổ chức phi chính phủ đậm đặc dấu hiệu nhận tiền từ chính phủ Việt Nam, … Continue reading

Posted in Rửa tiền | Leave a comment