Category Archives: Đổi mới và thoái trào

Đến lúc Việt Nam phải thay đổi

Nguyễn Quang Dy Việt Nam đã cải cách “vòng một” từ năm 1986, làm thay đổi diện mạo đất nước về kinh tế. Nhưng cải cách đã hết đà nên đến lúc Việt Nam phải cải cách “vòng hai” để … Continue reading

Posted in Đổi mới lần hai, Đổi mới thể chế, Đổi mới và thoái trào | Leave a comment

NĂM 1991- KỲ 2

Nguyên Ngọc Thào Mỹ ngày gặp lại Đồng Văn ngày xưa là một huyện lớn, nay chia làm bốn: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ. Ngày chiến tranh biên giới, thị trấn Đồng Văn và tất cả các … Continue reading

Posted in Hồi ký, Nguyên Ngọc, Đổi mới và thoái trào | Leave a comment

NĂM 1991- KỲ 1

Nguyên Ngọc Năm 1991 của tôi là một năm rất lắm chuyện, dồn dập, có lẽ cũng cần và nên kể. Chỉ riêng chuyện giải thưởng Hội Nhà văn 91 đã khá ầm ĩ, còn nợ chưa kể hết, lần … Continue reading

Posted in Hồi ký, Nguyên Ngọc, Đổi mới và thoái trào | Leave a comment