Category Archives: Marx hết vai trò trong các nước tư bản đỏ

K.Marx bị lu mờ tại VN: VN sẽ dân chủ hóa từ bên trong?

David Hutt Nguyễn Hiền lược dịch Tuy nhiên, hầu hết các nhà bình luận tin rằng sự thay đổi là không thể có dưới sự lãnh đạo hiện tại của ông Trọng, một người bảo thủ, sẵn sàng duy trì … Continue reading

Posted in Marx hết vai trò trong các nước tư bản đỏ | Leave a comment

Trung Quốc dọa đóng cửa Hội sinh viên Marxit: hỏi Marx có buồn không?

Ánh Liên Đại học Bắc Kinh đe dọa đóng cửa Hội sinh viên Marxit vì hội này ủng hộ quyền của người lao động! Trong khi ấy, Trung Quốc đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, sự yếu … Continue reading

Posted in Marx hết vai trò trong các nước tư bản đỏ | Leave a comment