Category Archives: Người mẹ

Người mẹ Việt Nam và tử sĩ của hai miền Nam-Bắc

27/07/2022 Lê Nguyễn 27-7-2022 “Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi, Chinh phu, tử sĩ mấy người, Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn?” (Chinh phụ ngâm khúc – Đoàn Thị Điểm … Continue reading

Posted in Người mẹ | Leave a comment