Category Archives: Nhà thờ Bùi Chu

Bức thư của một người tâm huyết với di sản văn hóa Việt Nam

Washington DC, 29.4.2019 Kính gửi Đức cha Vũ Văn Thiên và Đức cha Vũ Đình Hiệu! Tôi đang rất bình tâm để viết thư cho Đức cha, mặc dù tôi không phải là người Việt Nam hay người Công giáo. … Continue reading

Posted in Nhà thờ Bùi Chu | Leave a comment