Category Archives: Trách nhiệm xã hội

Bổn phận của chúng ta

Luân Lê Câu nói này không sai về tư cách và trách nhiệm quốc dân, nếu bất cứ ai cũng hiểu đó là thuộc một phần bổn phận của mình trước vận mệnh Tổ quốc mình. Nếu đất nước là … Continue reading

Posted in Trách nhiệm xã hội | Leave a comment