Category Archives: Giải ảo siêu cường Trung Quốc

Thế kỷ Trung Quốc sẽ chấm dứt nhanh hơn lúc nó bắt đầu?

 Richard Javad Heydarian Hoàng Thủy Ngữ dịch Tân lãnh đạo tối cao của Trung Quốc Tập Cận Bình đã loại bỏ hoàn toàn chính sách ngoại giao ẩn mình của những người tiền nhiệm và dốc toàn lực vào việc thống trị … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Giải ảo siêu cường Trung Quốc | Leave a comment

Trung cộng Tư bản Tiểu luận

Nguyễn Quang Duy Nếu Karl Marx còn sống không biết ông giải thích và đánh giá thế nào về nhà nước cộng sản sau 40 năm cải cách và “mở cửa”. Vài nét chính dưới đây giúp ta hình dung … Continue reading

Posted in Giải ảo siêu cường Trung Quốc, Xã hội Trung Quốc | Leave a comment

Tiếp tục giải ảo siêu cường Trung Quốc

Thật hư thế nào những luồng dư luận trên thế giới từ nhiều năm nay rộ lên về việc Trung Quốc hiện là một Trung tâm đầu độc cả Địa Cầu? Made in China khiến cho nhân loại đang vô … Continue reading

Posted in Giải ảo siêu cường Trung Quốc | Leave a comment