Category Archives: Luật Báo chí

Việt Nam nên sửa Luật Báo chí để phù hợp thực tế

Cát Tường (VNTB) – Luật Báo chí nên sửa đổi theo hướng “chỉ được phép tác nghiệp trong khuôn khổ riêng theo yêu cầu từ phía cơ quan chuyên trách”.

Posted in Luật Báo chí | Leave a comment