Category Archives: Sở hữu đất đai và Thu hồi đất đai

Điều chỉnh Luật Đất đai bằng… Nghị quyết?

Vân Khanh (VNTB) – Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua chính thức luật hóa việc quân đội, công an sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh … Continue reading

Posted in Sở hữu đất đai và Thu hồi đất đai | Leave a comment