Category Archives: Giao thông đường sắt

Cơ chế nào hấp dẫn vốn tư nhân vào đường sắt?

Quang Toàn Do chưa có cơ chế chính sách ưu đãi đủ hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh vận tải trên đường sắt quốc gia, dẫn đến dịch vụ vận tải đường … Continue reading

Posted in Giao thông đường sắt, kinh tế | Leave a comment