Category Archives: tự tôn dân tộc

WHERE ARE YOU FROM?

Nguyễn Lân Thắng Ai từng đi học tiếng Anh chắc mọi người đều nhớ, sau khi dạy nói Hello, người ta bắt đầu dạy câu hỏi Where are you from? Bạn đến từ đâu? Đó là một câu hỏi không … Continue reading

Posted in tự tôn dân tộc | Leave a comment