Category Archives: Tây Nguyên

“Hiệu ứng không mong đợi”

Mai Thanh Sơn (I) Đó là thuật ngữ mà thời còn tham gia các dự án phát triển cộng đồng tôi hay sử dụng khi phân tích thực trạng kinh – tế xã hội ở những bối cảnh cụ thể … Continue reading

Posted in Tây Nguyên | Leave a comment