Category Archives: Chủ nghĩa Trump và CNCS Trung Quốc

Vì sao các nhà dân chủ Trung Hoa thích Trump? Trò chuyện với Teng Biao [Đằng Bưu 滕彪] (*)

Ling Li (Lý Linh 李玲) và Teng Biao (Đằng Bưu 滕彪) Cookie Duong dịch từ An Anatomy of Trump’s Appeal to Chinese Liberals: A Conversation with Teng Biao, Made in China Journal ngày 1 tháng 2, 2021 Khoa Le biên … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa Trump và CNCS Trung Quốc | Leave a comment