Category Archives: Kình chống

Là đồng chí sao lại đối xử với nhau như thế?

An Viên “Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Chiều tối ngày 31.01.2021 khi đi thị sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Chí … Continue reading

Posted in Kình chống, Phe nhóm | Leave a comment