Category Archives: Quản lý giao thông

Lý lịch tư…túi

Nguyễn Huy Cường Mãi đến hôm qua đi xe Grab tôi mới biết đến chuyện này. Đó là mỗi tài xế Grab phải có một bản LÝ LỊCH TƯ PHÁP do Sở Tư pháp cấp. Mỗi bản lý lịch người … Continue reading

Posted in Quản lý giao thông | Leave a comment