Category Archives: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc – lợi ít hại nhiều

Nguyễn Đình Cống Giải tán tổ chức MTTQ, cắt bỏ mọi bao cấp của nhà nước cho các đoàn thể thành viên của MT sẽ tiết kiệm cho ngân sách một khoản lớn. Bỏ đi những báo cáo, những tuyên … Continue reading

Posted in Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | Leave a comment