Category Archives: Phật giáo quốc doanh

Nhà nước quản lý tôn giáo bằng luật pháp hay chánh pháp?

Chu Mộng Long 5-6-2024 Có lần một cán bộ an ninh từng nói với tôi về tôn giáo với băn khoăn: Luật pháp nhà nước ta tôn trọng tự do tín ngưỡng. Cho nên quản lý tôn giáo là rất … Continue reading

Posted in Chu Mộng Long, Phật giáo quốc doanh, Quản lý tôn giáo, Thích Chân Quang | Leave a comment

LỄ HỘI VÀ CÁC QUAN CHỨC

Nguyen Ngoc Chu Cơ chế này đã sinh ra quá nhiều đặc quyền đặc lợi cho một số quan chức cấp cao. Đặc quyền đặc lợi ngay cả lúc đã nghỉ hưu. Đặc quyền đặc lợi đến cả lúc chết. … Continue reading

Posted in Bộ máy chính quyền, Phật giáo quốc doanh | Leave a comment

Mạt pháp Phật giáo Việt Nam, cái sảy nảy cái ung?

Hoàng Hưng Những vụ “Cúng sao giải hạn” hằng năm làm tắc đường Hà Nội của chùa Phúc Khánh, rồi “trả nghiệp theo giá ra của Vong” ở chùa Ba Vàng quá trắng trợn phản Phật pháp gần đây, cùng … Continue reading

Posted in Phật giáo quốc doanh, Phật giáo và Nhóm lợi ích | Leave a comment

Sự đốn mạt của Phật giáo quốc doanh: cần một cuộc chỉnh đốn?

Hoa Nghi Khi các quốc gia tiên tiến khác đang khám phá vũ trụ, đặt chân lên vùng tối trái đất, thám hiểm Sao Hỏa,… thì tại Việt Nam, vẫn tất bật các dự án bán và chia đất của … Continue reading

Posted in Phật giáo quốc doanh | Leave a comment