Category Archives: Nhân sự CS

Nhìn thẳng vào sự thật: Không thể đi theo đường cũ

Nguyễn Ngọc Chu 1. PHÉP TOÁN XÁC SUẤT CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ Các mô hình tường minh của toán xác suất có từ khoảng thế kỷ 8, và được phát triển như … Continue reading

Posted in Nhân sự CS | Leave a comment