Category Archives: Vu cáo học thuật

Boristo Nguyen đã bé cái nhầm

Nguyễn Huệ Chi Chúng tôi xin đăng bài dưới đây của  GS Nguyễn Huệ Chi để chấm dứt một cuộc tranh luận đã dài trên chủ đề này; thông tin và luận cứ của hai bên đã đầy đủ và … Continue reading

Posted in Nguyễn Huệ Chi, Vu cáo học thuật | Leave a comment

KHỔ THÂN ÔNG NGUYỄN HUỆ CHI

Chu Mộng Long Thật ngạc nhiên là một sản phẩm ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, việc biên soạn Thơ văn Lý-Trần và Nhật ký trong tù của Viện Văn học, lại bị một số người xới lại … Continue reading

Posted in Nguyễn Huệ Chi, Vu cáo học thuật | Leave a comment